Tanulmányok
Csongrád megye történetéből

Tanulmányok Csongrád megye történetéből (1977-2018)

2018. márciusi állapot

Megjelenés

éve

Oldalszám

Kötetszám

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

I.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1977

217

II.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1978

197

III.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1979

247

IV.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1980

252

V.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1981

221

VI.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1982

211

VII.

Bodnár Béla: Hódmezővásárhely környékének földrajzi nevei

1983

252

VIII.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1984

262

IX.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1985

253

X.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1986

317

XI.

Szántó Imre: Szeged az 1848/49-es forradalom és a szabadságharc idején

1987

194

XII.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1987

279

XIII.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1988

265

XIV.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1989

301

XV.

Szabó Tibor–Zallár Andor: Szent-Györgyi Albert Szegeden és a Szent-Györgyi gyűjtemény

1989

369

XVI.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1990

357

XVII.

A vásárhelyi leventék háborús kálváriája. Közreadja Herczeg Mihály

1990

297

XVIII.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1991

303

XIX.

Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgárcsaládok történetéhez

1992

303

XX.

Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái

1993

446

XXI.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1994

311

XXII.

Labádi Lajos: Szentes város közigazgatása és politikai élete 1848–1918

1995

280

XXIII.

Dunaié Bognár Júlia–Kanyó Ferenc: A második világháború szegedi hősei és áldozatai

1996

487

XXIII/A.

Kanyó Ferenc: Szeged és környéke második világháborús hősei és áldozatai

2000

327

XXIV.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1997

309

XXV.

Petrák-krónika „meljis Szentes városának a legrégib idöktöl valló történetét ... foglalja magában” Közreadja Takács Edit

1997

351

XXVI.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1998

289

XXVII.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1997

73

XXVIII.

G. Tóth Ilona: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc szegedi dokumentumai a Csongrád Megyei Levéltárban

2000

470

XXIX.

Polner Zoltán: Csillagok tornácán

2001

320

XXX.

Gaál Endre: A szegedi nyomdászat 1801–1918

2001

350

XXXI.

Berta Tibor: A szegedi községi tanyai iskolák adattára

2002

328

XXXII.

Gilicze János–Pálné Szabó Zsuzsanna: Város a Maros mentén. Makó története a források tükrében

2002

339

XXXIII.

Szilágyi György: Ahogy a torony alatt láttam és megéltem... Szemelvények Szeged XX. századi közigazgatás-történetéből

2003

299

XXXIV.

Tamasi Mihály: Társadalmi és politikai változások Szegeden 1939–1949 között

2004

192

XXXV.

Ruszoly József: Szeged szabad királyi város törvényhatósága 1872–1944

2004

336

XXXVI.

Csongrád megye tanácsainak tisztségviselői (1950–1990)

2007

221

XXXVII.

Tamasi Mihály: A szegedi gazdapolitikus, Nagyiván János (1893–1961)

2009

122

XXXVIII.

Emlékkötet az 1970. évi Maros és Alsó-Tisza vidéki árvízről (Szerk. Berta Tibor, Biernacki Karol)

2010

113

XXXIX.

Honismeret Csongrád megyében (1969–2011) (Szerk. Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna, Gergelyné Bodó Mária)

2011

456

XL.

Varsányi Attila: A hódmezővásárhelyi főispánság története (1873–1950)

2013

421

XLI.

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület évkönyve 2011–2012 (Szerk. Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna)

2013

184

XLII.

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület évkönyve 2013–2015 (Szerk. Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna) - feltöltés alatt

2015

464

XLIII.

Bartháné Boga Ildikó: ??

2018


XLIV.

Tanulmányok Csongrád megye történetébőlmelléklet

2016

172

XLV.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

2018

113
                                                                                                                           Vissza a főoldalra